İdrak ve Tasdik – Dr. Ebubekir Sifil

İdrak ve Tasdik – Dr. Ebubekir Sifil

Doğruyu  idrak etmek ve doğruyu fark edince  tasdik etmek.  Doğruyu bulduğunda sıkı sıkı sarılmak ve asla bırakmadan telkin etmek.

Dr Ebubekir Sifil Hoca’nın bu eseri  sünnet  üzerine  yapılan  tartışmaların aydınlatılması adına  muazzam bir eser olmuş. Kitap her ne  kadar Ebubekir Sifil üslubu gereğince ilmi olsada benzer konuların farklı ifadeler ile  tekrarı sonucu anlaşılması çok zor olmayacaktır.

Kitap özellikle  hadisi  şeriflerin ravi zincirine itirazlar, bağlayıcılığı olmadığı konusunda hezeyanlar, yetersizliği konusunda yeni metodoloji geliştirilmesi gerektiğini  savunanlar, İmam Azam Hz.‘nin hadisi şeriflere  olan yaklaşımı ve onlardan çıkardığı hükümler  dolayısıyla maruz kaldığı küçültücü (!) ifadeler hakkında  cevaplardan, reddiylerden oluşuyor.

Bölümler hakkında  kısaca  bilgilendirme gerekirse ;

  • Kaygan bir zemin : Ehl-i Hadis- Ehl-i Re’y ayrımı.

İlk başlık ve  ilk  makale.  Hadisi Şerifler’in anlaşılması ve hüküm çıkarılması  hususundaki fikir farklılığının neticesi olan iki kavram.  Hadisi şeriflerin lafızları ve açıkça anlaşılan ilk anlamı üzerine yoğunlaşıp hükmün oradan verilmesi gerektiğini söyleyen Ehl-i Hadis ve nasslardaki hikmet, maksatı anlamak için derin fikir yürüten, neticesi olarak bazı durumlarda rivayetlerin, okunduğunda çıkan ilk anlamı dışında hüküm belirttiğini söyleyen Ehl-i Re’y arasındaki ayrım..  Ve bu ayrımda Ehl-i Re’y in rivayetlerdeki asıl maksadı kasıtlı olarak değiştirdiği iddiasına verilen cevaplar..

 

  • İmam Azam Ebu Hanife ve Hadis İlmindeki Mevkii

En fazla şaşırdığım bölümlerden birisi. Çünkü İmam Azam Hz hakkındaki söylentilerin bu derece olduğunu hiç düşünmemiştim. Özellikle hadis ilminde, rivayetlerinde, ezberlerinde kusur olabileceğini söyleyenlerin bu kadar fazla ve yine kendi döneminen  büyük alimler olunca şaşırmamak elde değil.  Lakin meselenin izaha  kavuşması açısından Ebubekir Sifil Hoca‘nın araştırmaları ve tatmin edici cevapları ile daha şaşırmanız mümkün.

 

  • “İslam Düşüncesinde Sünnet” Üzerine

Doç. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu adında bir yerli müsteşrikin İslam Düşüncesinde Sünnet – Yeni Bir Yaklaşım adlı eserine reddiye olarak kaleme alınmış bir yazı. Yazar Kırbaşoğlu bütün sistemi değiştirmek iddiasında  olunca  verilen cevapta  hayli uzun oluyor ve  kitabın en uzun ikinci  bölümünü oluşturuyor.  (En uzun bölümde yine aynı yazarın bu reddiyeye verdiği cevaba  yapılan eleştiri yazısı olup bundan sonraki başlıktadır) Kırbaşoğlu hadis ve fıkıh ilimlerinde hüküm çıkarma adına uygulanan geleneksel metodu değiştirme davasını güderken birçok meseledeki hadisi şeriflerden kendine delil bulma gayretinde olunca hepsine aynı ayrı cevap lazım geliyor. Mehdi meselesi, hadisi şeriflerin ravi zinciri, sahihliği-zayıflığı, islam alimlerinin günümüze dek tutumu, Hz Ömer’e (radiallahuanh) isnad edilen bir yanlış (!) müellefe-i kulub ve fetih arazilerinin takdimi meselesindeki içtihad..  Hepsine cevap verince kitabın en faydalı kısmını oluşturduğu kanatinde olduğum başlıkta burası oluyor..

 

  • Bir Tecdit girişiminin anatomisi

Yukarıda da söylediğimiz gibi  Kırbaşoğlu‘nun yapılan reddiyeye  cevap vermesi üzerine, Sifil’e yeni bir cevap hakkı doğmasının ürünü  olan bir yazı.  Kitabın en uzun bölümü olmasına reğmen gerekli yerelere daha önceki eleştiride cevap verilmesi, ve meselenin artık edebiyat yapma, üstünlük davası halini alması  sebebiyle çok tatmin olmadığım, diğerlerine  nazaran o kadarda faydalı bulmadığım bölüm..

 

  • Zayıf Hadisle Amel Meselesinde İmam El-Buhari’nin Tutumu

Kitapta değinilmeden geçilmeyecek bir mevzu. Her zaman bir sorun (!) halini almış sahih-zayıf-uydurma hadis mevzuu, İmam Buhari Hazretlerinin konu hakkında  tutumu ve Sahih-i Buharideki hadisler üzerine kısa  olmasına rağmen doyurucu bir yazı..  Sahih-i Buhari’deki sahih-hasan-zayıf, ayrımının tesbiti ve bunlara nasıl bakılması gerektiğine dair kıymetli açıklamalar..

 

  • Kuran’daki Sünnet

Yine kısa olmasına  rağmen tatminkârlığı açısından doyurucu bir yazı. Rasul’e ittiba ve Sünnet-i Rasulullah’a dair ayetlere nasıl bakılması gerektiği, bakıldığında  ve  farklı ayetlerin bir bütün olarak incelendiğinde  ortaya  ne gibi hükümlerin çıktığının açıkça ifade edildiği bir yazı.  Herkesin okuyabileceği   bir  ortama (internet)  aktarılması gerektiğine  inandığım -belki ilerde tarafımdan-  bir yazı olmuş doğrusu..

 

Kitabın, daha önce Hadisi Şerif ilmine dair başka kitap okumuş yada  bir konuşma dinlemiş kişiler  tarafından okunması acizane tavsiyemdir.  Bazıları için sıkıcı olacaksada ehli için muazzam fayda sağlamaya muktedir olacağı kanaatindeyim..

Teşekkürler Ebubekir Sifil.. İlmine  olan hayranlığımızı hak ettiğin gerçeği okuduğum her yazı, dinlediğim her konuşmanızda açıkça ortada..

Not : Yazar bazı mevzularda  -belkide “bu bile”  demek için- İbn-i Kayyım, İbn-i Teymmiyye  gibi  isimlerden de nakil yapmaktadır. Bunlar  sizleri aldatmasın ve  kaynak olarak  okunabilecek kitaplar olduğunu kanaatine  neden olmasın. Ebubekir Sifil Hoca daha  once mezkur şahıslara reddiyler  yapmış, ehli sünnet dışı fikirleri  olduğunu defaatle söylemiştir. Akademik seviyedeki araştırmacılığı ve ilmi yazıları gereği  böyle bir  nakilde  bulunmasınn yanlış anlaşılmaması temennisi ile..

 

Salih Kartal – 04.06.2012

Yorum Yok

Trackbacks/Pingbacks

  1. Çağdaş Dünyada İslami Duruş – Dr.Ebubekir Sifil | Salih Kartal Kişisel Web - [...] Ebubekir Sifil Hoca‘nın İdrak ve Tasdik isimli eserinin inceleme yazısı için tıklayınız [...]

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>