Gidecek başka yeri olmayan cami cemaati.

Gidecek başka yeri olmayan cami cemaati.

Cami, cem  etmek için vardır. Müslümanları bir  araya  toplamak, gerek manevi gerek sosyal dayanışmayı  sağlamak için vardır.

Bunu teşvik içinde  peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem)’den birçok nakil gelmiştir. Bu  müjdeleyici hadisi şerifler, caminin ve cemaatin önemini anlatmak için kitaplarda yerini korusun, bizim cami cemaatine  katılan müslümanların ekserisi  yaşlılardır. Peki olması  gereken bu mudur. ?

Gidecek yeri olmayan  yaşlılardan başka kimsenin gitme zahmetinde  bulunmadığı  camiler vazifesi tam olarak yerine getiremezken bunların mes’ulü kim  olur? Cami yalnız  ihtiyarlarınmıdır ? Cami yalnız emeklilerinmidir ? Cami yalnız işsiz  kalmışların vakit  geçirecği bir müessesmidir ?  Ezanlar  tüm  müslümanları mı  davet etmek için okunuyor,  yoksa camiye gitmekten başka bir işte faal olamayanları mı ?

Laiklik ile  yönetilen  memleketimiz de birileri  çıkıp  açık oturumda “efendim diyanet işleri bakanlık olmaktan çıkmalı, ayrı bir kurum olarak hizmet vermelidir” diye  hezeyanlarını  savursun, meleketimizde  yaşayan  yahudiler  kutsal  günleri  Cumartesi  günü  istedikleri gibi  sinagoglarına  gitsinler, hristiyanların Pazar günü tatil  olsun, istedikleri  gibi  kiliselerine  gitsinler, benim  müslüman memuruma  izin olmadığı için  “müslümanların bayramı” olan  Cuma  günü camiye gidemesin.  Yemeğinden, dinlenme  arasından feda ederek camiye gidenlerinde aklı işinde kalsın, ne  vaaz dinleyebilsin, nede vazifesini tam olarak yerine getirebilsin.

Biz  vaiz  düşünün, Hadis-i Şerif okuyor : “ Rüşvet alanda verende ateştedir”(Tirmizi) diyor. Rüşvet alabilme konumunda bulunmaları  münasebetiyle bu hadisi şerifin en büyük muhtabı  tabiki memurlardır. Peki vaaizin hitab ettiği cemaatin ekserisi ? Tabiki  emekliler.. Emekli  adam mı  rüşvet  alacak? Vaiz  efendi  neden anlatıyor ki ?  Hal böyle  olunca ne vaizin anlattıkları üzerine  alınan bir cemaat  var, nede anlatılanların sosyal hayatta olması gerektiği derecede bir  tesiri.

“Rasulullah s.a.v’den bize ulaşan rivayetler arasında onun tek bir namazı bile yanlız başına kıldığına dair hiçbir rivayet bulunmamaktadır.” (1)

Müslüman  gençler  camilere  gitmedikçe, bilenler  vaizfelerini îfâ  etmedikçe ne camiler vazifelerini yerine getirmiş  olurlar, nede müslümanların ekserisi vebalden kurtulabilirler.

Camiye ve cemaate  devem  etmeyi teşvik  ve zemmedici birkaç hadisi  serif  ile birlikte  ümmeti düşünmeye  ve  vazifelerinin bilincinde olmaya davet ediyorum.

1 - Cemaatin namazı tek kılanın namazından yirmibeş derece üstün gelir (2)

2 -İbn-I cezvi (r.a) şöyle anlatmıştır. Büyüklerden birisi cemaati kaçırınca hadiste vaadedilen fazilete erişmek için o namazı yirmibeşkere kıldı. O gece rüyasında atlara binmiş kimseler  gördü, onlara yetişmek istediysede buna imkan bulamadı. O zaman içlerinden biri : “Biz o namazası cemaatler kıldık(tabiki yetişemezsin) dedi. (3)

3 – Ebu Hureyre ve İbn-i Abbas (r.a)’dan rivalyet edilen bir hadisi  şerifte, Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) son hutbesinde; “gerçekten  şu beş vakit namazı cemaatle kılmaya devam eden kişi, parlayan şimşek gibi sıratı hızla geçenlerden olur.”buyurmuşlardır. (4)

4 – Ebu Hureyre ve İbn-i Abbas (r.a)’dan rivalyet edilen bir hadisi  şerifte, Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) buyurdu; “ .. .. .. .. . bir de o kişiye cemaate  devam ettiği sürece her gün ce gece o kişi için bir şehit sevabı vardır.” (5)

Elimizde  cemaati terkedenin zemmi hakkında  birçok rivayet bulunmasına  karşın  bunlardan da bir ikisini  nakil ile iktifa ediyorum.

1- “Cemaati terk eden benden değildir, ben de ondan değilim. Allah-u Teala  ondan ne farzını ne de nafilesini Kabul etmez. Eğer o hal üzere ölecek olurlarsa cehennem onlara her şeyden daha çok yaraşır. “ (6)

2- Cemaati terk edenin imansız  ölmesi  tehlikesi hakkında uzun bir Hadis-I Şerif’in sonunda  cemaatle namazı terk edeninde  bu zümre  arasında  olabileceğine dair  “ Kim cemaate katılmaktan kaçınırsa Allah-u Teala da ondan (ölüm anında) La ilahe illallah Muhammedün Rasûlullah şehadetini okumasını engeller” buyrulmaktadır.(7)

 ———————————–

(1) Abdullah ibn-I Alevi el haddad – En nesaihu’d-diniyye ve’l-vesâye-l-îmaniyye, sh; 117

(2) Buhari; cemaat, Müslim; Mesacid, Tirmizi;Mevakit. (Bu hadisi serif bazı rivayetlerde yirmiyedi derece  olark nkledilmiş, ulema bu iki sevap arasındaki farklılığı caminin yakın ile  uzak olanı, kılınan cemaatin kalabalık yada daha  az kalablık olması gibi etkenlere  bağlamıştır. )

(3) İbn-i hicazi – Tuhfetu’l-ihvan, sh;60

(4) Taberani, El-mu’cemu’l-evsat

(5) İbn-I Hacer-I Askalani, el-Metalibul Aliye no 407,   Taberani, El-mu’cemu’l-evsat no:6637

(6) Ravzatu’l Ulema, İsmail Hakkı, Ruhu’l-beyan; 1/35

(7) Zübdetul vaizin, Osman ibn-I Hasen el-Hobevi, Durretul Nasihin. Sh;245

 

Salih Kartal

Eylül 2011

Yorum Yok

Trackbacks/Pingbacks

  1. Binlerce Genç ile Cuma Namazı | tanyurd Hafi - [...] caminin bundan  daha  önemli bir güzelliği var. Caminin  cemaati.. Başka yazımda  ihtiyar cemaatlerden bahsetmiştim, şimdi  genç  cemaatte  sıra..  Binlerce  …

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>