Tasavvufta Şatahat İbarelerinin Anlaşılması


Sözlükte “hareket etmek, sarsılmak, taşmak” gibi anlamlara gelen şatah kelimesi, tasavvufta yatağı dar olan bir ırmağın sel ile kenarlarına taşması gibi sûfînin kalbinden taşan ilahi...Rahman ve Rahim İsimlerinin Farkına Dair…


Müfessirlerin, Allah’ın Rahman ve Rahim İsimlerini Tefrike Dair Görüşleri Kur’an’ı Kerim’in ilk suresine başlarken, bazı görüş sahiplerine  göre Fatiha Suresi’nden bir ayet kabul edilen, bazılarına...