Mağdur Müslüman Nazarından FETÖ


15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’dan ve daha sonraları bizzat Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından yapılan açıklama da Müslümanların duygularını da benzer ölçüde ifade edebileceğini...İmam el-Eş’ari – Abdulkadir el-Huseyn


İmam Eş’ari, İmam Maturidi ile birlikte Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat itikadının dünyaya yayılmış, görüşleri sistemlermiş en büyük iki müdaafiinden birisi. “İtikadda mezhebim Eş’ari” diyenlerin işaret...“Batılın Kudreti” ya da “Bizim Eksiğimiz”


Hadis-i Şerif şerh geleneğinde Efendimiz (s.a.v)’in geleceğe dair buyurduklarını izah ederken, şerhin yapıldığı döneme kadar Efendimiz (s.a.v) tarafından işaret edilen olaylar meydana gelmişse,...