Ekranda Beş Müfsid; Hedef Ehl-i Sünnet, Malzeme IŞİD


Bikaç gün önce CNN ekranlarında, bir program gerçekleşti. Programın konusu IŞİD ve doğurduğu sosyolojik tehlikeler. Konuklar yayın ekibi tarafından hangi kriterlere göre seçildi bilemiyoruz, ancak...“Gemi Batıran Denizciler” ya da “Selamet Kıyısına Mesafemiz”


Salih Kartal – Aralık 2015 “Denizciler çoğalınca gemi batar” derler. Söze konu olabilecek ‘Denizci’lerin günümüzde ne kadar arttığını hep beraber müşahede ediyoruz. Üzerine vazife mi değil mi...Okumanın kime ne faydası var?


Yazacağım çok diye mi, yoksa yok diye mi bilmiyorum elime alınca kalemi (ki malumunuz artık kalem yerine bilgisayarlarla hallediyoruz o işi) mesele mesele uçuştu yazılası pasajlar. *** Cehalet büyük...