Tuzlu Denizde Tatlı Su Balığı: Hümanist Müslüman *


(*Başlıktaki Hümanist kelimesine yüklediğim mana ve yazı ile ilişkili kısmı aynen şu açıklamadaki gibidir :  Hümanizm terimsel tanım açısından “sevgi” içermez. Daha felsefi ve bilimsel...Muhafaza etmek, Muhafaza olunmak


Kalabalıklardan sıyrılmak, yoğun kitlelerin yürüdüğü yoldan yürümemek, sürüden ayrılmak ya da meseleyi anlaşılır kılacak  başka ifadeler… “Alışılagelmiş ve genel kabul görmüş olanın” peşinden...“Tekerrür Etsin Tarih Yeniden” ya da “Ulema Çıksın Meydana”


Modern zamanları yaşamak yalnızca yenilenmiş zaman ve mekânı ifade etmiyor ne yazık ki.  Değişim yalnızca coğrafyalarda, yapay malzemelerde,  teknolojide, olmuyor. Zamanın hızla akıyor olması,...