El-Münkız Mine’d-Dalâl (Hakikat Arayışı) – İmam Gazzâlî


İmam Gazzâlî Hazretleri kitaplığından İslam düşünce tarihi için birden  fazla hususiyeti birlikte barındıran bir eser.  Hem İmam Gazzâlî hazretlerinin kendi kaleminden hayat hikayesini anlattığı,...Modern Zamanlarda İdeal Müslüman


(“İdeal Müslüman” ifadesinin kulağa biraz itici geldiğinin farkında olarak yazıyorum bu yazıyı. Bunu bir “Sesli Düşünme” yazısı olarak okursanız, biraz daha yakından bakmış olur, kıymet...