M. Emin Yıldırım Hoca İle Mülâkât


Salih Kartal : Bismillah. Siyer ilmi üzerine konuşacağımız için uygun görürseniz genel olarak “Siyer bize ne söyler, siyer bizim için neden önemlidir?” sorularına cevap arayalım hocam. Muhammed Emin...Ebubekir Sifil Hoca İle İmam Gazali’ye Dair Mülâkât


Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, İmam Gazali Hazretleri’nin vefat yıl dönümü için 18 Aralık tarihli bir tespit var. Bu hafta İmam-ı Gazali Hazretleri’ni anmak ve onu biraz daha anlamak adına bir...Düşünme Eksikliğinden Sosyal Arızalara


Kıymetli dostlar ile hasbihal, gündem okumaları, uzak – yakın tanıdıkların tatlı serzenişleri ya da başka vesileler… Ahir zamanda yaşayan Müslümanlar olarak bizi düşünmeye sevkeden...