Sen Gibi


Öyle garip bir haldeyim işte. Vapurda başlar yolculuğum. O kadarcık özgür hissederim bazen, Ayrılınca dağılacakmışım gibi, Duman gibi. Hedefe ulaşmak ümidim kalmaz. Yok olacakmışım gibi…Elimi...Tasavvufta Şathiyyelerin Anlaşılması (Makale İnceleme)


 İlgili makalenin indirme linkine sayfa sonunda ulaşabilirsiniz. Modern dünya inancımıza ve adetlerimize taalluk eden her meselede olduğu gibi Tasavvufî hayata da bir takım arızalar bulaştırdı....Ruhu Çalınmış Genç Nesil (Gülistan Dergisi)


Modern dünyada kirlettiğimiz zihinlerimizin yerinde tertemiz kalplerimiz vardı bir zamanlar. Müslümanın aklının çalışması, ruhundan güç alırdı. Diğer bir ifade ile Müslümanın ruhundaki ulvîlik, onun...1927’de saray hazinelerini satma teşebbüsü!


Gündemde “Ak Saray” tartışmaları varken tarihte saray ve saray eşyalarına dair bir “ayıp” geldi gündeme. Konuyu köşesine taşıyan Murat Bardakçı 1927 yıllarına götürdü okurlarını. Murat Bardakçı köşe...