Bir ilim yolculuğu hikayesi


Endülüslü âlim Baki b. Mahled iki defa batıdan doğuya yaya olarak rıhle yapmış, ilk yürüyüşü on dört, ikincisi ise yirmi yıl devam etmiştir.(1) Zehebî, Siyer-u A’lami’n-Nübelâ adlı eserinde Bakiy b....