Tabutuna Haciz Konulan Sultan


Tek suçu Osmanlı Hanedanı’ndan olmak olan 164 kişi 3 Mart 1924 de çıkan yasa ile vatandaşlık haklarını yitirmiş, kadınlar için 10 gün, erkekler içinse 3 günlük süre zarfında vatanlarını terk...