M.Zahit Kotku – M. Esad Coşan


Cumhuriyet dönemi büyük velilerinden. Ummü Gülsüm camiiindeki vazifesinin ardından, görevine Iskender Paşa  camiinde devam eden, burayı Iskenderpaşa Tekkesi haline getiren, Gümüşhanevi dergahından...